unlocking phone was never so easy

Full Version: Play uruchomi do końca roku internet 4G LTE w 13 polskich miastach
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
P4, operator sieci Play, uruchamia usługi w technologii 4G LTE. W ciągu dwóch lat z nowej sieci będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy, którzy są w zasięgu ponad 3 tys. nadajników operatora. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać klikając link Play uruchomi do końca roku internet 4G LTE w 13 polskich miastach
Reference URL's